Organisatie

Historie

In 2007 wordt Logeerhuis Sammie opgericht, een kleinschalige logeeropvang die de nadruk legde op kleinschaligheid en een huiselijke sfeer voor diens cliënten, met de simpele doelstellingen om de gezinssituatie ontlasten en de cliënten niet het idee te geven dat ze 'weggestopt' werden. We richtten ons op kinderen en jongeren met autisme en aanverwante (gedrags)stoornissen; door hun normale tot hoog gemiddelde intelligentie buiten de boot vielen bij de grotere en gerenommeerde zorginstellingen, die meer gespecialiseerd waren in een zorgaanbod voor verstandelijk beperkten.  Geleidelijk aan groeide Logeerhuis Sammie mee met de zorgvraag van haar cliënten, die door hun complexe problematieken soms extra hulp nodig hadden in de vorm van dagbesteding of ambulante begeleiding. We gingen een begeleide gezinsvakanties aanbieden en time-out opvang voor onze cliënten. Daarnaast zagen we dat een aantal vast liepen op de middelbare school en werk en stelden we plannen op hoe hen zo goed mogelijk de schoolperiode te laten doorlopen of boden we zelfs een aangepast baantje aan binnen de zorginstelling. In 2010 veranderden we van naam: See You Zorg was de nieuwe naam die de veelzijdigheid aan zorgaanbod kon weergeven en ook ons voornaamste doelstelling omschreef: oog voor de cliënt. In 2011 kregen we ook een eigen locatie in Den Hout, waardoor we onze ruimtes van de zorginstelling echt konden vormgeven hoe we wilden. In 2017 verhuisden we naar Rijen, waar we met ons nieuwe pand beschermd wonen en zelfstandigheidstraining kunnen aanbieden.