Welkom

Waarom de naam See You

Het geeft het streven aan om er voor elkaar te willen zijn, de betrokkenheid naar elkaar toe. See You geeft aan: ik zie je. Dat geeft aan dat See You oog en oor heeft voor ieder kind op zich. Met zijn eigen talenten, persoonlijkheid, mogelijkheden en problematiek. Het geeft onze bijdrage aan, aan de ontwikkeling van het kind. En het gezin. See You betekent: ik zie er naar uit je snel weer te zien. Dit zeggen we als we afscheid nemen van elkaar.  De wens elkaar snel weer te zien geeft de vertrouwensband weer die er is tussen de kinderen onderling, de kinderen en begeleiders, de begeleiders en de kinderen, de ouders en begeleiders en de ouders en  de kids. See you at See You!

Direct naar: