Organisatie

Kernwaarden

See You en de jongeren

Het welzijn van het kind staat centraal en zal ten alle tijden beschermd worden. De vertrouwensband met de cliënt wordt opgebouwd door een simpel principe: We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We beseffen dat er een jongere vaak een historie heeft, thuis of met andere zorginstellingen. Wij nemen deze verhalen mee, maar gunnen het kind een nieuwe start. Kinderen hebben wettelijke rechten en deze zullen gewaarborgd worden. Op welke wijze kunt u lezen door hier te klikken. Elektronische apparaten zoals mobiele telefoon, laptop, tablet, en/of spelcomputer zijn toegestaan in See You Zorg. Voor meer informatie hierover, klikt u hier. See You Zorg blijft de talenten van de jongere stimuleren, zo nodig met extra begeleiding.

See You Zorg en netwerk

Informatie over de cliënt wordt verzameld door contact te leggen met het netwerk van de jongere. Het netwerk wordt betrokken in het opstellen van het zorgplan door samen met ze het zorgplan vorm te geven en samen met het netwerk uit te voeren. Met het netwerk worden opvoedkundige zaken overlegd. Het netwerk heeft inspraak tot een zekere hoogte. Zo moeten de wensen van het netwerk wel passen in het kunnen van See You Zorg en niet in tegenstrijd zijn met het welzijn en rechten van de jongere.