Informatie

PGB

Het is nog steeds mogelijk een persoonsgebonden budget aan te vragen bij uw gemeente. Dit kan wanneer uw gewenste zorgaanbieders geen contract hebben met uw gemeente. Wanneer u uw keuze voor een PGB goed onderbouwt, u geen passende hulp vindt binnen de aanbieders die onder ZIN vallen en de zorgaanbieder kan u wel die zorg bieden, is het vaak geen probleem om een PBG te regelen. See You kan u hierbij helpen en een aanvraag voor PGB helpen opstellen.

Rapportage Inspectie van Gezondheid en

Jeugd

Op 15 juni is de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd bij See You Zorg langs geweest. Het doel van het onderzoek van de inspectie was om te bepalen of See You Zorg verantwoorde jeugdhulp biedt. Het definitieve rapport is vastgesteld. See You Zorg scoort 27 van de 29 punten voldoende en acht de inspectie dat See You Zorg verantwoorde hulp biedt aan jeugdigen. Het rapport is in te zien door hier te klikken.

Nieuwe locatie

Sinds 1 juni hebben we een nieuwe onderkomen aan het Stationsplein in Rijen. Hier vindt onze logeeropvang en dagbesteding plaats. Tevens hebben we 6 plekken voor tijdelijk verblijf zoals crisisopvang of tussenvoorziening en 6 plekken voor kamertraining. Besloten facebook-groep Tijdens logeerweekenden, vakanties en groepsbegeleiding worden er foto’s gemaakt, niet alleen zodat familie van de cliënt kunnen zien wat de cliënt heeft meegemaakt, maar ook voor de cliënt zelf is het een goed geheugensteuntje om zelf te kunnen vertellen over zijn/haar dag(en). Omdat we rekening willen houden met de privacy van onze cliënten, heeft See You een besloten Facebook-groep geopend. Wat houdt dit in? Alleen cliënten en/of ouders worden door See You toegevoegd aan deze Facebookgroep. Alleen leden kunnen de geplaatste foto’s en berichtjes zien, meldingen vanuit de cliëntenraad bekijken en op berichten reageren.

Wachtlijsten

Voor de actuele status van onze wachtlijsten, kunt u ons bellen of een mail sturen naar info@seeyouzorg.nl.