Organisatie

See You is een kleinschalige zorginstelling voor jeugdigen. See You is gericht op het bieden van een professioneel en veilig opvoedingsklimaat waarbinnen een gezinssituatie wordt vormgegeven door professionele opvoeders. Hierdoor is het mogelijk te blijven werken aan doelstellingen die bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen en jeugdigen. Binnen See You wordt de begeleiding vormgegeven door twee vaste begeleiders, ondersteund door een klein team in de vorm van extra pedagogische ondersteuning (SKJ-geregistreerd personeel, waaronder orthopedagoog en psycholoog) en huishoudelijke ondersteuning.