Vertrouwenspersoon

Alle zorg voor jeugd valtg onder de Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Biijvoorbeeld jeugdhulp, gesloten jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Maak je gebruik van jeugdhulp vanuit de jeugdwet en heb je vragen of klachten? Dan kun je ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorger kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kan jou helpen door: - naar je te luisteren; - met je mee te denken; - je te informeren en te adviseren; - je te ondersteunen bij eventuele klachten. See You Zorg is aangesloten bij Zorgbelang. De vertrouwenspersonen van Zorgbelang werken in de provincies Noord- Brabant en Zee land in samenwerking met AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. De vertrouwenspersonen van Zorgbelang kennen de weg binnen de jeugdhulp. Het zijn ervaren professionals. Zij geven geen oordeel over de geboden hulp, gaan vertrouwelijk om met informatie en handelen alleen met jouw medeweten en toestemming. Samen met jou probeert de vertrouwenspersoon er uit te komen en problemen vroegtijdig op te lossen. Hiermee kunnen klachten en juridische procedures worden voorkomen.

Contact opnemen met een vertrouwenspersoon

Als je in vertrouwen met iemand wil praten, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Heb je hulp en ondersteuning nodig? dan kunnen jij en je ouders/verzorgers contact opnemen met het AKJ. Tel: 088-5551000 email: info@akj.nl website: www.akj.nl Chat: via www.akj.nl (chat open: op maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en vrijdag van 15:00 - 1700 uur). Met het AKJ bespreek je je vraag of klacht. Eventueel brengen zij je in contact met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang.

Heb je al een vertrouwenspersoon?

Jouw vertrouwenspersoon van Zorgbelang kun je direct bereiken op zijn/haar mobiele nummer of via e-mail. De vertrouwenspersonen komen regelmatig bij de jeugdinstellingen in Brabant en Zeeland op bezoek. Kijk voor meer informatie op de poster op je groep of op www.zorgbelang-brabant.nl