Zorgaanbod

Ambulante begeleiding

Er zijn verschillende redenen waardoor u zou kunnen besluiten om begeleiding te zoeken. Het kan zijn dat uw gezinsleven beladen is en u even niet weet hoe een harmonieuze sfeer weer terug te brengen. Of er doen zich problemen voor op de school van uw kind en heeft u baat bij iemand die u kan bijstaan. Wat de reden ook is, See You Zorg zal u door een moeilijke periode heen helpen. Ambulante begeleiding houdt in dat een jongere in zijn/haar omgeving woont en begeleiding daar krijgt. De begeleiding is afgestemd op de zorgvraag van het gezin en jeugdige en wordt vastgelegd in een zorgplan. De zorgvraag kan op verschillende leefgebieden betrekking hebben: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en huisvesting. We kijken naar de mogelijk oorzaken van de aandachtsgebieden, hoe dit op te lossen of ermee om te gaan en in hoeveel tijd we dit kunnen bereiken. We evalueren van tijd tot tijd hoe het is gegaan, waarbij ouders/verzorgers en jeugdige een actieve rol hebben.

Groepsbegeleiding

Soms is het voor het aanleren van vaardigheden beter om te oefenen in een groepje dan individueel. Het grote voordeel van groepsbegeleiding is dat jeugdigen niet alleen vaardigheden aanleren, maar juist ook van elkaar leren. Weten dat je bijvoorbeeld niet de enige bent met het probleem, geeft veel kinderen/jongeren direct rust en motivatie om aan de slag te gaan. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent of vaardigheid. Onder begeleiding mag je daarmee werken met groepsgenoten, zodat je leert dat je anderen kunt enthousiasmeren, uitleggen etcetera. Een jongere leert dat hij/zij wel kritiek mag geven. Graag zelfs. Maar de jongere leert ook hoe dit te doen, zonder dat de ander zich daardoor minder voelt. En wanneer de jongere kritiek krijgt, manieren vindt om hier mee om te kunnen gaan. En verder… Hebben we ook gezellige activiteiten.

Zelfstandigheidstraining

Er zijn jongeren die al vroeg het ouderlijk huis (moeten) verlaten, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Er komt heel wat kijken bij zelfstandig wonen. Om gezond te blijven moet je naast goede zelfverzorging ook hygiënisch werken in je omgeving. Dit zijn enkele dingen die je bij See You Zorg kunt leren: Hoe vaak en hoe maak je de badkamer schoon; Hoe voorkom je het bederven van etenswaren; Hoe doe je je was zodat er niets verkleurt of krimpt; Hoe ga je om met bezoek? Wat verwacht je van hen qua je eigen huisregels en hoe maak je dat duidelijk naar je gasten toe; Wat moet je allemaal betalen van je leefgeld; Hoe kun je ervoor zorgen dat je geld overhoudt voor leuke dingen zonder dat je in de problemen komt; Maar ook: Hoe ga ik om met buren/medebewoners van het huis war ik woon Wat kan ik doen als ik het moeilijk heb met het huishouden, werk en/of school.

Gedeeltelijk ontheffing van de leerplicht en

dagbesteding

Wanneer uw kind geen volledige schoolgang kan volgen, dus dat hele dagen naar school een te grote belasting is, is thuis zitten niet wenselijk. Bij See You Zorg is het mogelijk dat uw kind dan vanuit school naar See You Zorg komt en een dagdeel een passende zinvolle dagbesteding krijgt aangeboden. Samen met school, ouders, kind en jeugdprofessional wordt dan een programma gemaakt die hij/zij bij See You Zorg kan volgen. Een gedeelte van de tijd zal bestaan uit een huiswerkprogramma, waarbij we naast de tekstuele informatie ook gebruik maken van zo veel mogelijk visuele informatie. Hierbij kunt u denken aan musea bezoeken. Zo wordt bij een geschiedenisles over de VOC een excursie georganiseerd naar het scheepsvaartmuseum te Amsterdam, waar een replica van een VOC schip te bekijken is. Ook kunnen deze momenten worden afgewisseld met momenten van rust en afleiding, zoals bijvoorbeeld met de computer bezig wezen of door een sportactiviteit te ondernemen (See You Zorg beschikt over sportabonnementen en begeleiding van een sportcoach). Tevens kijken we naar de interesse van het kind en bieden we bijvoorbeeld computercursussen aan waarbij er les wordt gegeven in een eigen app of computerspelletje maken.

Tussenvoorziening

Als het thuis echt niet meer gaat en er gewacht wordt op plaatsing bij een instelling, gezinsvervangend tehuis of terug naar huis (na MST therapie of crisisopvang) kan het desbetreffende kind of jongere hier verblijven. De jeugdprofessional en de behandelaars bepalen wat nodig is voor de jeugdige en medewerkers van See You Zorg kijken of we hieraan kunnen voldoen. Wanneer dit het geval is, wordt er een zorgplan opgesteld. Voor plaatsing worden de volgende zaken op orde gebracht: Zijn de benodigde documenten in orde? Welke afspraken worden er gemaakt? Zijn de afspraken uitspraken uitvoerbaar en goedgekeurd door alle betrokkenen? Aan welke doelen worden gewerkt tijdens het verblijf bij See You Zorg? Indien dit in orde is, kan een plaatsing gepland worden. De begeleiders van See You Zorg zullen hun uiterste best doen een fijn huiselijke sfeer te bieden met rust en gezelligheid.

Begeleide gezinsvakanties

Als gezin wil je graag samen op vakantie, maar als uw kind bovengewoonlijke zorg nodig heeft, dan gaat deze zorg door in de vakantieperiode. Naar het buitenland op vakantie gaan is dan een grote stap. Toch is er een verlangen naar ontspanning. Als gezin er echt helemaal uit wezen en samen relaxen en plezier hebben. Samen beleven creeërt opbouwende ervaringen voor uw gezin. Hoe werken onze begeleide gezinsvakanties? Wanneer u zich aanmeldt, spreken we een kennismakingsgesprek af. Tijdens dit gesprek leren we u als gezin kennen, en geven we meer informatie over de reis. Ook kunnen we in kaart brengen welke zorg i als gezin precies nodig heeft en stellen dit op in een zorgplan. U zorgt zelf voor uw reis. We helpen u bij het boeken van een accomodatie in de nabijheid van het See You Zorg vakantiehuis. Op plaats van bestemming wordt uw kind opgevangen door onze begeleiders, onder leiding van SKJ- en BIG-geregistreerd personeel. Vakanties van See You Zorg hebben tot nu toe plaatsgevonden in Andalusië, Kreta, Frankrijk, Engeland en Duitsland. De kinderen worden onderverdeeld in groepjes van ten hoogste 5 kinderen. Ook wordt naar leeftijd geselecteerd. Activiteiten worden georganiseerd naar de belevingswereld van de kinderen/jongeren. Verzamelen, fotografie, proeven, koken, klimmen, boottochtjes, snorkelen, funcentre bezoeken, computeren, zijn enkele van onze activiteiten. Er zijn ook momenten waar we met ouders de uitdagingen besproken die we met de jongeren tegenkomen. En zeker ook de mogelijke oplossingen en winpunten. De volgende gezinsvakantie is gepland van 28 april tot en met 6 mei 2018. De reis gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Kortdurend verblijf

Als de opvoeding te zwaar en de zorgen hieromtrent te zwaar worden, is ontlasting van het gezin broodnodig. Het de jeugdige kan bij See You Zorg verblijven voor bijvoorbeeld een aantal dagen per week. Dat geeft zowel de ouders/verzorgers als de jongere zelf rust. U kunt vrijblijvend een afspraak maken om te bezien of See You Zorg past bij uw gezin en of de jongere zelf hier een klik vindt. Als uw kind hier komt voor de weekendopvang, dan bieden we op zaterdag een activiteit aan: sporten, kookles, bioscoop bezoeken, kartn enzovoort. Daarnaast beschikken wij over overal snel internet, spelcomputers, biljart, materialen om creatieve of culinaire workshops te volgen. Het kortdurend verblijf vindt plaats in Rijen. Kinderen slapen alleen of met z’n tweeën op een zeer ruime kamer met tv. See You Zorg biedt proefweekenden aan voor jongeren die voor de eerste maal bij ons worden aangemeld. Een proefweekend houdt in dat er een contract wordt gesloten voor slechts een weekend. Pas na een proefweekend neemt u de beslissing of u onze zorg wil laten continueren. Zo kunt u vrijblijvend kennis maken met See You Zorg en ervaren of kortdurend verblijf van onze zorginstelling iets voor u en uw gezin is. Het dient puur om de logeeropvang van See You ‘uit te proberen’.
· · · · · · · ·